Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!

Lai nosūtītu formu, lūdzu, zemāk norādiet atbildi uz jautājumu: 7 * 1

Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

 • Atsauksme par Citadeli - SIA "Būvakmens"

  Profesionālo Studiju skolā "Citadele" strādā profesionāli pasniedzēji, kuri savu darbu veic kvalitatīvi. Skolā ir elastīga un radoša pieeja mācību procesa organizēšanā. Izglītības iestāde ir ar labu reputāciju, tās solījumi saskan ar rezultātiem. Rekomendēju arī citiem sadarboties ar Profesionālo Studiju Skolu "Citadele".

 • Atsauksme par Citadeli - Nacionālie Bruņotie spēki

  NBS NP 1. Reģionālais Nodrošinājuma Centrs ilgtermiņa sadarbībā ar Profesionālo Studiju skolu "Citadele" ir sasniedzis izvirzītos uzdevumus darbinieku  tālākizglītībā. Izglītības iestāde uztur draudzīgas attiecības ar ikvienu kursantu. 

 • Atsauksme par Citadeli - Nodarbinātības valsts aģentūra

  Liepājas Profesionālo studiju skolā "Citadele" strādā profesionāli pasniedzēji, kuri savu darbu veic kvalitatīvi, skolā ir elastīga un radoša pieeja mācību procesa organizēšanā. Atsauksmes no klientiem ir ļoti labas un mācību procesa organizēšana vienmēr - augstā līmenī. 

 • Atsauksme par Citadeli- Hotel Amrita

  Sadarbību vērtējam ļoti pozitīvi , jo skolas vadība ir ļoti atsaucīga un pretimnākoša, kā arī lektori ir praktizējoši speciālisti ar izglītību pedagoģijā, kas strādā ar atdevi Sadarbībai  izvirzīto mērķi esam sasnieguši un plānojam sadarbību turpināt arī nākotnē , kā arī rekomendējam sadarbību ar Profesionālo Studiju Skolu „Citadele” arī citām sabiedrībām.  

 • Atsauksme par Citadeli - Liepājas teātris

  Rekomendēju sadarbību ar Profesionālo Studiju skolu „Citadele”. SIA „Liepājas Teātris”, plānojot uzņēmuma darbinieku regulāru tālākapmācību, orientējas arī uz Profesionālo Studiju skolas „Citadele” apmācību programmām. Izglītības iestāde ir ar ļoti labu reputāciju un tajā strādājošie lektori ir praktizējoši speciālisti ar izglītību pedagoģijā. Lekcijās tiek izmantoti aktuāli metodiskie materiāli, izglītības kvalitāte ir augstā līmenī. Lektori un skolas vadība ir vienmēr atsaucīgi un pretimnākoši. Programmas un projekti ir mūsdienīgi, un Citadele tos elastīgi ievieš un popularizē.

 • Atsauksme par Citadeli - SIA „Baltic RIM”

  Profesionālo Studiju skolas „Citadele” piedāvātās mācību programmas izmantojam, jo tās sniedz kvalitatīvas un plašas zināšanas par apgūstamo vielu, un arī programmas pasniegšanas veids mūsu uzņēmuma darbiniekiem ir bijis saistošs. Augstu novērtējam Citadeles darbinieku profesionalitāti. Kā arī patiesi priecājamies par labo sadarbību ar Citadeles vadību informācijas saņemšanā par dažādām iespējām, ko sniedz mācību iestāde. 

 • Atsauksme par Citadeli - Pašvaldības policija

  Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ( LPPP) vadība izsaka pateicību Profesionālo Studiju skolas "Citadele" par mācību gada laikā notikušo sadarbību. LPPP darbinieki ieguva nepieciešamās zināšanas darba aizsardzības un drošības, kā arī nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu organizācijai mūsu iestādē. Mācību programmu apguvei izvēlēts optimālais nodarbību skaits un nodarbību laiks. Apmācību veic profesionāli pasniedzēji, kuri ir ieinteresēti kvalitatīva mācību procesa norisē.Ņemot vērā Jūsu vadītās mācību iestādes piedāvājumu, kā arī apzinoties mūžizglītības aktualitāti, turpināsim sadarbību ar Jums arī nākamajā mācību gadā.

 • Atsauksme par Citadeli - SIA "Pindstrup Latvija"

  Sadarbības ietvaros vairākkārt ir īstenotas vairākas izglītības programmas.Darbinieku atsauksmes par skolu vienmēr ir labas. Patīk tas, ka izglītības procesu ir iespējams ieplānot laikā, kad darbiniekiem ir iespējams mācīties, tai skaitā sestdienās un svētdienās. Apmierina lektoru kompetence un elastība, pasniegšanas prasmes un manieres, skolas vadības stils un metodes, mācību vielas un materiāla uzskatāmība un sasniedzamība. 

 • Atsauksme par Citadeli - Liepājas universitāte

  Izglītības iestādes profesionālais piedāvājums un tās darbinieku izglītojošie mērķi atbilst praktiskās realitātes problēmu risinājumiem. Izglītības iestādes darbības nozīmīgi raksturlielumi ir atvērtība, elastīgums un kreativitāte. Lektori ir savā jomā praktizējoši speciālisti ar daudzveidīgu profesionālo izglītību un darba pieredzi pedagoģijā. Lektori izmanto interaktīvās mācību metodes, savā darbā orientējas uz darbu ar pieaugušo auditoriju, mērķtiecīgi tiek nodrošināta metodisko materiālu izstrāde un paplašināšana. 

 • Atsauksme par Citadeli - Izglītības pārvalde

  Pozitīvi vērtējams fakts, ka izglītības iestāde uztur draudzīgas attiecības ar ikvienu kursantu, aktīvi veic refleksiju. Lektori ir savā jomā praktizējoši speciālisti ar izglītību pedagoģijā. Veidojot attiecības ar klientiem, biznesa partneriem un sabiedrību, izglītības iestāde vadās no augstas ētikas normām, ir godīga, atsaucīga. Izglītības iestāde iegulda ievērojamu darbu un resursus, lai izglītības kvalitāte būtu iespējami augstākā līmenī. Izglītības iestādes darbības nozīmīgi raksturlielumi ir atvērtība, elastīgums, kreativitāte. 

} }