Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Atsauksme par Citadeli - Liepājas universitāte

Profesionālo Studiju skola "Citadele" ilgtermiņa izglītojošā darbībā vairākās nozīmīgās profesionālās darbības jomās (uzņēmējdarbība, vadība, darba aizsardzība un ugunsdrošība), mērķtiecīgi un sistemātiski pilnveidojot izglītojošā procesa kvalitāti, ir sasniegusi iestādē izvirzītos mērķus profesionālās darbības un pieredzes pilnveidošanā un tālākizglītībā.

Izglītības iestādes darbība ir akreditēta. Sadarbības ietvaros ir īstenoti projekti par darbinieku apmācību darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības , pirmās palīdzības sniegšanas kursos u.c. Izglītības iestādes darbību raksturo laba reputācija un ir pietiekams klientu sociālais pieprasījums iestādes produktīvai darbībai.

Izglītības iestādes profesionālais piedāvājums un tās darbinieku izglītojošie mērķi atbilst praktiskās realitātes problēmu risinājumiem. Izglītības iestādes darbības nozīmīgi raksturlielumi ir atvērtība, elastīgums un kreativitāte.

Lektori ir savā jomā praktizējoši speciālisti ar daudzveidīgu profesionālo izglītību un darba pieredzi pedagoģijā. Lektori izmanto interaktīvās mācību metodes, savā darbā orientējas uz darbu ar pieaugušo auditoriju, mērķtiecīgi tiek nodrošināta metodisko materiālu izstrāde un paplašināšana. Mācību spēki turpina savu tālākizglītību atbilstoši "Citadeles" profesionālajam piedāvājumam.

Liepājas Universitātes profesore, pedagoģijas doktore A. Samuseviča 

} }