Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!

Lai nosūtītu formu, lūdzu, zemāk norādiet atbildi uz jautājumu: 7 * 1

Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Atsauksme par Citadeli - Nacionālie Bruņotie spēki

NBS NP 1. Reģionālais Nodrošinājuma Centrs ilgtermiņa sadarbībā ar Profesionālo Studiju skolu "Citadele" ir sasniedzis izvirzītos uzdevumus darbinieku  tālākizglītībā. Izglītības iestāde ir ar labu reputāciju, tās solījumi saskan ar rezultātiem. Sadarbības ietvaros ir īstenoti projekti par darbinieku apmācību darba aizsardzības un ugunsdrošības kursos. Izglītības iestāde uztur draudzīgas attiecības ar ikvienu kursantu, aktīvi veic refleksiju. Lektori ir savā jomā zinoši un praktizējoši speciālisti. Lektori izmanto piemērotas mācību metodes, nodrošina aktualizētu metodisko materiālu, sniedz konsultācijas.

Veidojot attiecības ar klientiem, izglītības iestāde vadās no augstas ētikas normām, ir godīga un atsaucīga. Sniegtā izglītības kvalitāte ir augstā līmenī un iegūtās zināšanas nodrošina darbinieku profesionālās iemaņas.

Rekomendēju sadarbību ar Profesionālo Studiju skolu "Citadele".

NBS NP 1. RNC komandieris R. Žukovskis 

} }