Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Graudu iela 40-1, Liepāja, LV-3401; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu dalību izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Pils laukums 4, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Ventspils, Kuldīgas iela 1, LV-3601

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

Ventspils: 277 288 55

 

E-pasts:

riga@skolacitadele.lv

liepaja@skolacitadele.lv

info@skolacitadele.lv

 • Tīmekļa vietnes izstrāde

  Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas pamatzināšanas un iegūt praktiskās iemaņas tīmekļa vietnes izstrādē ar HTML, CSS, Javascript programmēšanas valodām, tīmekļa vietnes pielāgošanā, pārvaldībā un optimizēšanā.

 • Informācijas un datu pratība, drošība un sadarbība (ar priekšzināšanām)

  Izglītības procesa rezultātā pilnveidot teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālo prasmju izmantošanai informācijas apstrādei, satura veidošanai un rediģēšanai, sadarbībai ar citiem lietotājiem, drošības aspektos, tekstapstrādes, izklājlapu un prezentācijas lietotņu pielietošanai komercsabiedrībās, valsts un pašvaldības iestāžu darbā.

 • Informācijas un datu pratība, drošība un sadarbība

  Izglītības procesa rezultātā iegūt teorētiskas pamatzināšanas un praktiskās iemaņas digitālo prasmju izmantošanai informācijas apstrādei, satura veidošanai un rediģēšanai, sadarbībai ar citiem lietotājiem, drošības aspektos, tekstapstrādes, izklājlapu un prezentācijas lietotņu pielietošanai komercsabiedrībās, valsts un pašvaldības iestāžu darbā.

 • Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām)

  Sniegt teorētiskās pamatzināšanas un praktiskās iemaņas datu izmantošanā, datu iegūšanā, analīzē un vizualizācijā, izmantojot MS Excel.

 • IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināšanām)

  Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas datu aizsardzības un drošības tiesiskā nodrošināšanā, normatīvo aktu piemērošanā, drošības risku novērtēšanā un apdraudējuma novēršanā.

 • Digitālās prasmes (bez priekšzināšanām)

  Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt pamatzināšanas un pamatprasmes, kas nepieciešamas digitālo pamatprasmju izmantošanai un drošas darba vides veicināšanai komersabiedrībās, valsts un pašvaldības iestāžu darbā.

 • Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām)

  Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams nodrošināt digitālo prasmju izmantošanu un drošas darba vides veicināšanu komersabiedrībās, valsts un pašvaldības iestāžu darbā.

 • Datorgrafika

  Izglītības procesa rezultātā attīstīt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas datoru lietošanā ar datorgrafikas projektu izstrādi, izmantojot grafisko lietotņu palīdzību, attīstot datoru lietošanas prasmes dizaina jomā, tādējādi pilnveidojot arī mākslinieciskās un kompozīcijas prasmes.

 • Datorzinības (bez priekšzināšanām) 120 a/k stundas

  Pamatzināšanu kurss, kas nepieciešams datora patstāvīgai lietošanai darba un privātajām vajadzībām. Kursa laikā visaptveroši tiek apgūta "MS Office" programmatūra - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

  Pēc kursa beigšanas iegūtas zināšanas un praktiskas iemaņas patstāvīgai programmu izmantošanai.

 • Datorzinības (ar priekšzināšanām) 120 a/k stundas

  Programma paredzēta esošo zināšanu aktualizēšanai un papildināšanai darba, ikdienas vajadzībām.

  Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt padzinātas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams efektīvi veikt datorizētu informācijas apstrādi. Programma paredzēta tiem, kam ir priekšzināšanas datorlietošanā, taču nepieciešams tās pilnveidot. Prasmju un spēju novērtēšana notiek kursam piesakoties. Darbs nodarbībās ar katru klientu individuāli.

} }