Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

 • Atsauksme par Citadeli - AS "Liepājas autobusu parks"

  Veicot aptauju, noskaidrojām, ka izglītības iestāde ir ne tikai ar labu reputāciju, bet izglītības iestādei ir arī augsta izglītības kvalitāte. Lektori ir ne tikai augsti kvalificēti, praktizējoši savā nozarē, bet arī komunikabli, draudzīgi attiecībās ar studentiem. Iepriecina arī fakts, ka lektori neaprobežojas ar esošajām zināšanām, bet turpina sevi izglītot tālāk. Lektori sadarbībā ar studentiem izmanto un ievēroja augstas ētikas normas.

 • Atsauksme par Citadeli - SIA "Stils L"

  Pozitīvi vērtējams fakts, ka izglītības iestāde uztur draudzīgas attiecības ar ikvienu kursantu, aktīvi veic refleksiju. Lektori ir savā jomā praktizējoši speciālisti ar izglītību pedagoģijā. Lektori izmanto piemērotas mācību metodes, nodrošina aktualizētu metodisko materiālu, turpina savu tālākizglītību. 

 • Atsauksme par Citadeli - AS Lauma

  Skolas Citadele darbības moto ir: atvērtība, elastīgums, kreativitāte, kā rezultātā skolas solījumi saskan ar rezultātiem. Izglītības iestāde iegulda ievērojamu darbu un resursus, lai izglītības kvalitāte būtu iespējami augstākā līmenī. 

 • Atsauksme par Citadeli - Liepājas Jaunatnes centrs

  Liepājas Jaunatnes centrs izsaka pateicību skolas administrācijai par profesionalitāti un sapratni, organizējot apmācības. 

 • Atsauksme par Citadeli - Latvijas Nacionālā Metroloģijas Centrs

  Profesionālo Studiju Skola "Citadele" darbinieku profesionalitāte, precizitāte un kompetence studējošo cilvēku tālākizglītībā ir augstā līmenī. Liepājas pilsētā skola iemantojusi labu reputāciju. Lektori ir praktizējoši speciālisti ar lielu pieredzi savā profesijā, arī pedagoģijas darbā . Esam gandarīti par kopīgi saniegto rezultātu. Ar šo pateicamies Jums par veiksmīgu sadarbību un izsakām gatavību arī turpmāk sadarboties un izmantot Jūsu sniegtos pakalpojumus 

 • Atsauksme par Citadeli - Latvijas Pasta banka

  AS "Latvijas pasta banka" izsaka pateicību Profesionālo Studiju Skolai "Citadele" par profesionālo darbinieku sagatavošanu. Šajā gadījumā īpaši gribam izcelt Profesionālās izglītības programmas "Grāmatvedība", profesionālās kvalifikācijas "Grāmatvedis" labo kvalitāti un izglītojamo augsto profesionālo sagatavotību. 

 • Atsauksme par Citadeli - SIA "SDL centrs"

  SIA "CDL" Dārza Centra "Lielupe" vadītāja D.Strautniece izsaka pateicību Profesionālo Studiju Skolai "Citadele".

 • Atsauksme par Citadeli - AS "Liepājas Metalurgs"

  Ilgtermiņa sadarbībā ar "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolu "Citadele" ir sasniegti uzņēmuma izvirzītie mērķi darbinieku tālākizglītībā un pilnveidē. 

  Izglītības iestāde ir ar labu reputāciju.Rekomendāju sadarbību ar "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skolu "Citadele". 

 • Atsauksme par Citadeli - SIA "Mans 1"

  Izglītības iestāde ir ar labu reputāciju, tās solījumi saskan ar rezultātiem. Lektori ir savā jomā zinoši un praktizējoši speciālisti. Lektori izmanto piemērotas mācību metodes, nodrošina aktualizētu metodisko materiālu, sniedz konsultācijas. Sniegtā izglītības kvalitāte ir augstā līmenī un iegūtās zināšanas nodrošina darbinieku profesionālās iemaņas. Rekomendējam sadarbību ar Profesionālo Studiju Skolu "Citadele".

 • Atsauksme par Citadeli - J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola

  LiepājasProfesionālo studiju skolā "Citadele" strādā profesionāli pasniedzēji, kuri savu darbu veic kvalitatīvi, skolā ir elastīga un radoša pieeja mācību procesa organizēšanā. Lektoru izvēlētā tematika un diferencētās pasniegšanas metodes ļauj pilnībā izprast kursu tēmu un sagatavoties atbildīgam darbam iestādēs un organizācijās. Pateicamies Jums par veiksmīgu sadarbību.

} }