Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Graudu iela 40-1, Liepāja, LV-3401; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu dalību izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Pils laukums 4, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Ventspils, Kuldīgas iela 1, LV-3601

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

Ventspils: 277 288 55

 

E-pasts:

riga@skolacitadele.lv

liepaja@skolacitadele.lv

info@skolacitadele.lv

Neformālās izglītības programmas

 • Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
 • Angļu valoda, nodrošinot profesionālās leksikas minimuma apguvi (ar priekšzināšanām)
 • AutoCaddarbs plaknē
 • Apmācība darba aizsardzībā darbiniekiem un uzticības personām
 • Atbildīgais speciālists bīstamo iekārtu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzībā
 • Bāriņtiesu darbinieku apmācības programma
 • Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība ar liesmu karsētu spiedieniekārtu operatoriem
 • Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība degvielas uzpildes staciju (DUS) operatoriem
 • Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) tipa AGUS operatoru apmācība
 • Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība operatoriem un pacēlāja groza strādniekiem
 • Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība stropētājiem un celtņu operatoriem
 • Biznesa psiholoģija
 • Civilā aizsardzība. Civilās aizsardzības zināšanu programma – pašvaldību, iestāžu un komersantu darbiniekiem
 • Civilā aizsardzība. Civilās aizsardzības zināšanu programma – pašvaldību, iestāžu un komersantu atbildīgo speciālistu sagatavošanai
 • Darba aizsardzība derīgo izrakteņu izpētē un ieguvē. Drošs darbs karjeru tehniskajā ekspluatācijā
 • Darba aizsardzība mežrūpniecībā. Drošs darbs ar krūmgriezi un motorzāģi
 • Darba vides iekšējā uzraudzība
 • Darbs ar uzņēmuma vadības un grāmatvedības datorprogrammu „Tildes Jumis”
 • Darbs ar uzņēmuma vadības un grāmatvedības datorprogrammu „UVIS”
 • Datorzinības (ar priekšzināšanām)
 • Datorzinības (no pamatiem)
 • Drošs darbs ar ekskavatoru un autoiekrāvēju tehniku
 • Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs
 • Finanšu grāmatvedība. Nodokļi un nodevas
 • Higiēnas prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā
 • Higiēnas prasības tirdzniecībā
 • Higiēniskā stāvokļa un epidēmiskās drošības nodrošināšana. Obligātās sanitārās prasības
 • Komercdarbība laukos (ES struktūrfondu piedāvājums)
 • Lietvedība un arhivēšana
 • Lietvedība un biroja darba organizācija
 • Kvalitātes vadīšana. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana
 • Paškontroles sistēmas izveide un uzturēšana sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā
 • Paškontroles sistēmas izveide un uzturēšana tirdzniecības uzņēmumā
 • Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide profesionālās darbības turpināšanai un attīstībai
 • Personāla apmācība pārtikas higiēnas jautājumos, atbilstoši veicamajam darbam
 • Personāla atlase un vadība
 • Personas datu aizsardzība. Pamatlīmeņa zināšanu programma - personas datu aizsardzības speciālistu sagatavošanai
 • Pirmās palīdzības sniegšana
 • Praktiskais mārketings (pārdošanas prasmes)
 • Projektu vadība (ar priekšzināšanām)
 • Projektu vadība (bez priekšzināšanām)
 • Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Mazā un vidējā uzņēmuma revīzija
 • Sekretāres profesionalitāte
 • Ugunsdrošība
 • Ugunsdrošība un elektrodrošība
 • Ugunsdrošības, ugunsdzēsības nodrošināšanas kārtība, rīcība ugunsgrēka gadījumā
 • Vadības pamati
 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Pārdošanas darba organizācija
 • Valsts valoda, atbilstoši valsts valodas prasmes apguves vidējam līmenim
 • Valsts valoda, atbilstoši valsts valodas prasmes apguves zemākajam līmenim
 • Veiksmīga klientu apkalpošana un rūpes par klientu 
} }