Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Graudu iela 40-1, Liepāja, LV-3401; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu dalību izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Pils laukums 4, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Ventspils, Kuldīgas iela 1, LV-3601

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

Ventspils: 277 288 55

 

E-pasts:

riga@skolacitadele.lv

liepaja@skolacitadele.lv

info@skolacitadele.lv

Valsts akreditēta profesionālā tālākizglītība. Profesionālā kvalifikācija "Sekretārs"

Valsts licencēta un valsts akreditēta profesionālās tālākizglītības programma "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi".

 

Pēc izvēlētās profesionālās tālākizglītības programmas apguves tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija "Sekretārs", atbilstoši trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

 

 

Izglītības procesa rezultātā, dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

·       Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem;

·       Izmantot reglamentējošos normatīvos aktus, kas nosaka lietvedības procesu;

·       Organizēt un protokolēt vadības sēdes;

·       Veikt dokumentu pieņemšanu, pārbaudi, sistematizāciju, reģistrāciju, sadali, nosūtīšanu, izsniegšanu, uzskaiti;                                    

·       Izdarīt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem;

·       Prast lietot organizācijas lietu nomenklatūru;

·       Veikt dokumentu ekspertīzi;

·       Sagatavot dokumentus turpmākai glabāšanai un nodošanai attiecīgai valsts arhīva iestādei;

·       Veikt komunikāciju ar klientu, kas vēršas valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, nevalstiskās  un reliģiskās organizācijās.

 

 

Izglītības programmas veids

Profesionālās tālākizglītības programma

Profesionālā kvalifikācija

Sekretārs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Licences termiņš

Beztermiņa

Akreditācijas termiņš

Maksimālais

Stundu skaits

960

Mācību organizācija klātienei

Otrdienas, ceturtdienas no plkst. 18-20.00.

vai

Katru darba dienu no plkst.9-15.00. vai 12-18.00.

vai

Sestdienas no plkst.10-17.00.

Mācību norises laiks

6 mēneši

Mācību priekšmeti

Lietvedība

Personāllietas

Ekonomika

Biroja darba organizācija

Biroja tehniskais nodrošinājums

Datorzinības

Ātrrakstīšana

Darba aizsardzība

Darba tiesības

Saimnieciskās darbības tiesiskā regulēšana

Lietišķā latviešu valoda, stilistika un rediģēšana

Stenogrāfija

Profesionālā ētika un lietišķā etiķete

Saskarsme

Lietišķā angļu valoda

Grāmatvedības pamati

Prakse

Profesionālās kvalifikācijas prakse, 240 stundas

Prakses organizācija

Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses programmu.

Citadele nodrošina ar prakses vietām, izmantojot ilggadējo sadarbību ar darba devējiem, saskaņā vienošanos par sadarbību.

Mērķis: gūt profesionālās kompetences, nostiprināt mācību laikā gūtās teorētiskās zināšanas praktiskajā darbībā

Mācību maksa

 

EUR 1067,15

Izglītības dokuments

Valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība;

Sekmju izraksts

Norises vietas

·       Rīga, Pils laukums 4;

·       Rīga, Grēcinieku 10;

·       Liepāja, Graudu iela 40.

Papildus informācija 

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 28855, 634 288 55

Reģistrēšanās 

 

 

 

Elektroniski aizpildot veidlapu

Pieteikties mācībām

 

 

 

Klātienē:

·       Rīgā, Pils laukums 4 (208. kab.);

·       Liepājā, Graudu iela 40, informatīvais kabinets;

} }