Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Graudu iela 40-1, Liepāja, LV-3401; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu dalību izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Meistaru iela 10, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

Citur: 295 288 55, 675 288 55

 

E-pasts:

riga /eta/ skolacitadele.lv

liepaja /eta/ skolacitadele.lv

citur Latvijā: riga /eta/ skolacitadele.lv

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Valsts akreditēta un licencēta profesionālā kvalifikācija.

 

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt teorētiskās un praktiskās prasmes, kuras veicina tiešo pienākumu veikšanu, t.i. pircēju apkalpošanas, preču iepirkšanas, uzglabāšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas, vienkāršotas saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaites funkcijas. Nodrošināt teorijas daļas apguvi arī neklātienē (e-apmācības formā).

 

Izglītības programmas rezultātā iegūtas zināšanas un prasmes tirdzniecības darījumu kārtošanā, pilnveidotas saskarsmes un komunikācijas prasmes, attīstītas biroja tehnikas un datorprasmes, prasmes grāmatvedībā, prečzinībā, mārketingā un citās nozarēs, kas būs noderīgas praktiskajā darba ikdienā.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

 

Sniegt zināšanas, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams strādāt mazumtirdzniecības tīklā, tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darba koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli.

 

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

           

1.     Attīstīt komunikācijas prasmes;

2.     Darboties individuāli un grupā;

3.     Dot darba uzdevumus padotajiem un izpildīt vadītāju darba uzdevumus;

4.     Veidot atbildības sajūtu;

5.     Nostiprināt zināšanas par drošu darba vidi;

6.     Veikt darbības, kas veicina vides aizsardzību;

7.     Nostiprināt svešvalodu zināšanas;

8.     Veikt klientu konsultēšanu;

9.     Apkalpot pircējus;

10.  Apzināt  preču uzglabāšanas noteikumus;

11.  Noteikt  preču sortimentu un tā atlikumus;

12.  Veikt preču iepirkšanu;

13.  Veikt vienkāršu, ar preču apriti saistītu finanšu uzskaiti;

14.  Izvērtēt preču kvalitāti;

15.  Izvietot preces mazumtirdzniecības zālē;

16.  Spēt veikt klientu apkalpošanu;

17.  Orientēties finanšu uzskaites dokumentos;

18.  Organizēt preču atrašanos noliktavu saimniecībā.

 

Mācību priekšmeti

 • Mazumtirdzniecības uzskaite un atskaite;
 • Pārdošanas darba organizācija;
 • Tirdzniecības iekārtas un inventārs;
 • Prečzinība;
 • Lietvedība;
 • Tirgzinības un reklāma;
 • Finanšu grāmatvedība;
 • Darba aizsardzība un darba tiesības;
 • Vides aizsardzība;
 • Saimnieciskās darbības tiesiskā regulēšana;
 • Profesionālā angļu valoda;
 • Datorzinības un biroja tehniskais nodrošinājums;
 • Saskarsme;
 • Klientu apkalpošana

 

Mācību procesa laikā teorētiskās zināšanas apvienotas ar praktiskajiem darbiem un uzdevumu, problēmsituāciju risināšanu un analīzi. Lai nostiprinātu zināšanas praksē, programmas laikā paredzēta arī kvalifikācijas prakse.

 

 

Izglītības programmas veids

Valsts akreditēta un licencēta Profesionālās tālākizglītības programma

Profesionālā kvalifikācija

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Licences termiņš

Beztermiņa

Akreditācijas termiņš

Maksimālais

Stundu skaits

960

Mācību organizācija klātienei

 

 

 

Otrdienas, ceturtdienas no plkst. 18-20.00.

vai

Katru darba dienu no plkst. 9-15.00.vai 12-18.00.

vai

Sestdienas no plkst.10-17.00.

 

Mācību norises laiks

 

mēneši

 

 

Prakse

Profesionālās kvalifikācijas prakse, 240 stundas

Prakses organizācija

Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses programmu.

Citadele nodrošina ar prakses vietāmizmantojot ilggadējosadarbību ar darba devējiemsaskaņā vienošanos par sadarbību.

Mērķisgūt profesionālās kompetencesnostiprināt mācību laikā gūtās teorētiskās zināšanas praktiskajā darbībā

Mācību maksa

 

EUR 1067,15 EUR

 

Izglītības dokuments

Valts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība;

Sekmju izraksts

 

 

Norises vietas

 

 

 

Rīga, Pils laukums 4;

Rīga, Grēcinieku iela 10;

Liepāja, Graudu 40.

 

 

 

Papildus informācija

 

 

 

 

Rīga: 295 288 55, 675 2 88 55

Liepāja: 634 288 55, 277 288 55

Reģistrēšanās

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās elektroniski aizpildot veidlapu.

Pieteikties mācībām

 

 

 

 

Klātienē:

 • RīgāPils laukums 4 (208. kab.);
 • Liepājā, Graudu 40, informatīvais kabinets
} }