Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Meistaru iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Informācijai: 295 288 55

Mācību laikā: 277 288 55

 

E-pasts:

riga /eta/ skolacitadele.lv

liepaja /eta/ skolacitadele.lv

citur Latvijā: riga /eta/ skolacitadele.lv

Klientu apkalpošanas speciālists

Izglītības procesa rezultātā sagatavot klientu apkalpošanas speciālistus, kuri spēs informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, noformēt finanšu pirmdokumentus, veikt klientu piesaistes pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.

 

 

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences,kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu klientu apkalpošanu:

 

1. Atbilstošas klientu apkalpošanas vides un apstākļu sagatavošanu un darba organizēšanu;

2. Izprast organizācijas darbu, ergonomiskas darba vides nosacījumus un stresa menedžmentu;

3. Pārzināt darba aizsardzības, drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības, pirmās palīdzības, vides aizsardzības, sanitārās un higiēnas prasības;

4. Piesaistīt jaunus klientus un pārliecināt viņus par uzņēmuma stabilitāti un piedāvāto produktu kvalitāti.

5. Sadarboties ar klientiem, izzināt viņu vajadzības, noteikt svarīgāko, lai izvērtētu un piedāvātu labāko risinājumu no organizācijas piedāvātajiem produktiem

6. Klienta vēlmju izzināšanu un saiknes uzturēšanu ar klientu pēc apkalpošanas periodā;

7.Lietišķo tikšanos organizēšanu un sarunu norisi;

8. Saskarsmes, komunikatīvo un prasmju strādāt komandā attīstīšanu;

9. Profesionālās ētikas un lietišķās etiķetes normu ievērošanu;

10. Personas datu aizsardzības prasībām atbilstošu klientu apkalpošanas ievērošanu;

11. Lietišķās latviešu valodas ievērošanu runājot un rakstot,sazinoties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski, pa telefonu;

12. Dokumentu pārvaldības un arhivēšanas prasību ievērošanu, klientu apkalpošanas procesā savas kompetences līmenīpatstāvīgi noformēt speciālos dokumentus, veikt pārvaldes un speciālo dokumentu apriti; 

13.Patstāvīgi uzturēt un papildināt datubāzi par klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem.

14. Pārzināt profesionālo terminoloģiju angļu valodā klientu apkalpošanas jomā;

15. Pārzināt profesionālo terminoloģiju krievu valodā klientu apkalpošanas jomā;

16.Atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēt un aizpildīt finanšu pirmdokumentus un nodot tos apritei, sekot un apkopot informāciju par finanšu operācijām klientu apkalpošanā;

17. Prast strādāt ar informāciju tehnoloģijām – teksta rediģēšanas, tabulu izveides, prezentāciju veidošanas programmām, darbs ar datu bāzēm – un orientēties darbā ar biroja tehniku.

 

 

Izglītības programmas veids

Valsts akreditēta un licencēta Profesionālās tālākizglītības programma

 

 

Profesionālā kvalifikācija

 

 

Klientu apkalpošanas speciālists

 

 

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

 

 

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

 

 

Licences termiņš

 

 

Beztermiņa

 

 

Akreditācijas termiņš

 

 

Maksimālais

Stundu skaits

960

Mācību organizācija klātienei

 

 

 

1-2 darbadienu vakari no plkst. 18-22.15.

 

 

 

Mācību norises laiks

 

 

12 mēneši atkarībā no nodarbību laika

Mācību priekšmeti

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Veiksmīga klientu apkalpošana un klientu vajadzību izpēte

  Saskarsme un darbs komandā

  Mārketings un produktu virzīšana

  Profesionālā ētika un lietišķā etiķete

  Lietišķā latviešu valoda, stilistika un rediģēšana

  Dokumentu pārvaldība un arhivēšana

  Biroja darba organizācija

  Sabiedrības un cilvēka drošība, darba tiesības

  Profesionālā krievu valoda

  Profesionālā angļu valoda

  Komercdarbības pamati

  Preču un pakalpojumu pārdošana

  Grāmatvedība un uzskaite

  Informāciju tehnoloģijas

  Kvalifikācijas prakse

  Valsts noslēguma pārbaudījums

 

 

Prakse

 

 

Profesionālās kvalifikācijas prakse, 240 stundas

Prakses organizācija

 

 

 

Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses programmu.

Mācību maksa

 

1220,00

Izglītības dokuments

Valts akreditēta profesionālās kvalifikācijas apliecība;

Sekmju izraksts

Norises vietas
 •  
 •  
 •  
 • Rīga, Meistaru iela 10;
 • RīgaGrēcinieku 10;
 • LiepājaGraudu iela 40;
 • Citās vietās Latvijā pēc pieprasījuma (295 288 55)
Reģistrēšanās

 

 

 

 

Aizpildot pieteikuma formu mājaslapā 

Pieteikties mācībām

 

 

 

Klātienē:

 • Rīgā, Meistaru iela 10 (407.kabinets; 4.stāvs);
 • LiepājāGraudu iela 40, informatīvais kabinets
} }