Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Graudu iela 40-1, Liepāja, LV-3401; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu dalību izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Pils laukums 4, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Ventspils, Kuldīgas iela 1, LV-3601

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

Ventspils: 277 288 55

 

E-pasts:

riga@skolacitadele.lv

liepaja@skolacitadele.lv

info@skolacitadele.lv

 • Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

  Sniegt zināšanas un prasmes informāciju tehnoloģiju izmantošanā datu analīzē finanšu plānošanas  un pārskatu sagatavošanā, izmantojot analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas.

 • Grāmatvedība 160 a/k.st.
  Grāmatvedība 160 a/k.st.

  Valsts akreditēta un licencēta profesionālās pilnveides  izglītības programma.

  Paredzēta izglītojamajiem ar iepriekšiegūtu izglītību grāmatvedībā. Programmas sākumā notiek iepriekšgūto zināšanu diagnostika, kam seko zināšanu pilnveide un "zināšanu robu" aizpildīšana. Programmas laikā atkārtotas iepriekšgūtās zināšanas grāmatvedībā un nodokļos, turpinot zināšanu apguvi, apgūstot jaunākās izmaiņas grāmatvedību un nodokļus reglamentējošos normatīvos aktus. 

  Programmas pamatā daudz praktiski risināmu uzdevumu grāmatvedībā patstāvīgai prasmju attīstībai.

 • Datorprasmes grāmatvedībā: Programma Horizon

  Programmas mērķis ir iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas datorprogrammas "Horizon" praktiskā lietošanā. 

  Atkarībā no izglītojamo iepriekšgūtā zināšanu līmeņa tiek apgūtas vai attiecīgi papildinātas finanšu grāmatvedības kārtošanas prasmes, piemērojot attiecīgās aktualitātes nodokļu un nodevu uzskaitē, lai veicinātu programmas apguves pilnvērtīgu izpratni.

 • Datorprasmes grāmatvedībā: Risinājums Jumis

  Programmas mērķis ir iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas risinājuma "Jumis" praktiskā lietošanā. 

  Atkarībā no izglītojamo iepriekšgūtā zināšanu līmeņa tiek apgūtas vai attiecīgi papildinātas finanšu grāmatvedības kārtošanas prasmes, piemērojot attiecīgās aktualitātes nodokļu un nodevu uzskaitē, lai veicinātu programmas apguves pilnvērtīgu izpratni.

 • DATORGRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMAS: 1C Grāmatvedība, Uvis, Zalktis, FinaWin Solis, Kentaurs

  Atbilstoši izvēlētājai datorgrāmatvedības programmai iegūtas zināšanas un praktiskas prasmes to lietošanā.

  Atkarībā no izglītojamo iepriekšgūtā zināšanu, prasmju un pieredzes līmeņa, iegūtas vai papildinātas zināšanas grāmatvedības praktiskā kārtošanā un organizācijā, aktualitātes nodokļu, nodevu jomā un to piemērošana, iegūta izpratne par grāmatvedības procesu atspoguļošanu datorgrāmatvedības programmās.

 • Profesionālā kvalifikācija Grāmatvedis 960 a/k st.

  Valsts licencēta un valsts akreditēta profesionālās tālākizglītības programma.

   

  Paredzēta grāmatvedības zināšanu apguvei no pamatiem. Teorētisko un praktisko nodarbību apguves rezultātā iegūtas zināšanas un prasmes, kas dod iespēju patstāvīgi veikt grāmatvedības kārtošanu, orientēšanos grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos, nodokļos un nodevās, vadības grāmatvedībā un finanšu analīzē. Valsts akreditētā kvalifikācijā paredzēta prakse iegūto zināšanu nostprināšanai valsts un pašvaldību iestādēs grāmatvedības jomā.

   


   

 • Grāmatvedība - kvalifikācijas paaugstināšana 320 a/k st.

  Valsts licencēta un valsts akreditēta profesionālās pilnveides programma

  Paredzēta grāmatvežiem ar iepriekšiegūtu izglītību kvalifikācijas paaugstināšanai

  Programma paredzēta grāmatvežiem, kas vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, iegūstot valsts akreditētu profesionālās pilnveides apliecību. Programmā apgūtas jaunākās grāmatvedības aktualitātes, sniegtas profesionālas konsultācijas no grāmatvežiem - praktiķiem grāmatvedību un nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu un to pielietošanas jautājumos. 

 • Nodokļi, nodevas un valsts sociālā apdrošināšana 85 a/k st.

  Neformālās izglītības programma par nodokļu aktualitātēm un deklarāciju aizpildīšanu

 • Grāmatvedības pamati 120 a/k stundas

  Neformālās izglītības programma grāmatvedības pamatzināšanu ieguvei. Teorētiskās un praktiskās nodarbības, lai iegūtu pamatzināšanas un pamatprasmes grāmatvedības organizācijā un patstāvīgā grāmatvedības kārtošanā

 • Gada pārskats un nodokļi 120 a/k st.

  Bilances, naudas plūsmas pārskata, peļņas un zaudējuma aprēķina sastādīšana. Finanšu dokumentu sagatavošana, pirms iesniegšanas apstiprināšanai. Maksājamo nodokļu aprēķināšana, kontu apgrozījuma pārskata izveidošana, spēja novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Likviditātes, rentabilitātes, maksātspējas rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu darbības analīzei. Iegūtas prasmes orientēties un strādāt ar nodokļu un nodevu sistēmu, skatoties no konkrētā uzņēmuma perspektīvas. 

  Programma "Gada pārskats un nodokļi" paredzēta praktizējošiem grāmatvežiem vai tiem, kas grāmatvedības kārtošanā vispārēji orientējas, taču, kam iztrūkst atsevišķu zināšanu

} }