Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Meistaru iela 10, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Informācijai: 295 288 55

Mācību laikā: 277 288 55

 

E-pasts:

riga /eta/ skolacitadele.lv

liepaja /eta/ skolacitadele.lv

citur Latvijā: riga /eta/ skolacitadele.lv

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 960 ak.stundas

Profesionālās tālākizglītības programma

Izglītības procesa rezultātā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

 

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam.

2.Noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu.

3.Noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus.

4.Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības.

5.Piedalīties cenu stratēģijas izstrādē.

6.Izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību.

7.Izveidot preču piegādātāju datubāzi.

8.Analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi.

9.Novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti.

10.Pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas.

11.Izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus.

12.Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi.

13.Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem.

14.Pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību.

15. Lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas.

16.Ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības.

17.Veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju.

18.Plānot un kontrolēt preču izvietojumu.

19.Organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus.

20.Izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību.

21.Piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības.

22.Sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam.

23. Patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.

24.Veikt bezskaidras naudas norēķinus.

25.Iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu.

26.Novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā.

27.Novērst ļaunprātīgu pircēju rīcību.

28.Izstrādāt darba plānu un darba grafiku.

29.Strādāt komandā.

30.Izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā.

31.Veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas.

32.Analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.

33.Sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus.

34.Sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus.

35.Ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.

36.Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

37.Pārvaldīt valsts valodu.

38. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

39.Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

40.Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.

41.Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

 

Mācību priekšmeti

 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi

 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

 • Preču un pakalpojumu iepirkšana

 • Preču un pakalpojumu pārdošana

 • Preču uzskaite un dokumentēšana

 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde

 • Biroja darba nodrošināšana

 • Budžeta izstrāde

 • Tirgus un klienti

 • Prakse komercdarbībā

 • Biznesa plāna izstrāde

 • Darbs mazumtirdzniecības vietā

 • Mazumtirdzniecības darbu prakse

 • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā

 • Mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse

 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā

 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana

 • Sabiedrības un cilvēka drošība

 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

 • Valsts noslēguma pārbaudījums

 

Mācību procesa laikā teorētiskās zināšanas apvienotas ar praktiskajiem darbiem un uzdevumu, problēmsituāciju risināšanu un analīzi. Lai nostiprinātu zināšanas praksē, programmas laikā paredzēta kvalifikācijas prakse.

 

 

Izglītības programmas veids

Profesionālās tālākizglītības programma

Profesionālā kvalifikācija

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Licences termiņš

Beztermiņa

Akreditācijas termiņš

Maksimālais

Stundu skaits

960

Mācību organizācija 

 

 

 

Viens darba dienas vakars nedēļā plkst. 18-22.15.

vai

Katru darba dienu no plkst. 9-15.00.vai 12-18.00.

 

 

Mācību norises laiks

 

6 -12 mēneši atkarībā no norises laika

 

 

Prakse

Profesionālās kvalifikācijas prakse, 240 stundas

Prakses organizācija

Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses programmu.

Citadele nodrošina ar prakses vietāmizmantojot ilggadējosadarbību ar darba devējiemsaskaņā vienošanos par sadarbību.

Mērķisgūt profesionālās kompetencesnostiprināt mācību laikā gūtās teorētiskās zināšanas praktiskajā darbībā

Mācību maksa

 

EUR 1220,00 

 

Izglītības dokuments

Valts akreditēta profesionālās kvalifikācijas apliecība;

Sekmju izraksts

 

 

Norises vietas

 

 

 

Rīga, Meistaru iela 10;

Rīga, Grēcinieku iela 10;

Liepāja, Graudu 40.

 

 

 

Papildus informācija

 

 

 

 

Rīga: 295 288 55, 675 2 88 55

Liepāja: 634 288 55, 277 288 55

Reģistrēšanās

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās elektroniski aizpildot veidlapu.

Pieteikties mācībām

 

 

 

 

Klātienē:

 • Rīgā, Meistaru iela 10 (407. kab., 4.stāvs, domofons 40);
 • Liepājā, Graudu 40, informatīvais kabinets
} }