Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Meistaru iela 10, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Informācijai: 295 288 55

Mācību laikā: 277 288 55

 

E-pasts:

riga /eta/ skolacitadele.lv

liepaja /eta/ skolacitadele.lv

citur Latvijā: riga /eta/ skolacitadele.lv

Komercdarbinieks, 960 a/k stundas

 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot komercdarbinieku, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plānošanu, sagādi un preču pārdošanu un virzīšanu tirgū, veic ar piegādi un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, veic dokumentu pārvaldību šajās jomās.

 

 

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

 

 

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Noteikt uzņēmuma tirgus daļu, segmentēt tirgu, noteikt mērķa tirgu un produkta pozīciju tirgū.

2. Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma un produkta konkurētspējas priekšrocības.

3. Piedalīties tirgus pētījumos, analizēt un interpretēt tos.

4. Izstrādāt uzņēmuma produktiem atbilstošu politiku preču virzīšanai tirgū un veicināt uzņēmuma atpazīstamību, izprast un lietot cenu politiku, noteikt un izvērtēt preču optimālos sadales kanālus un pārdošanas metodes.

5. Pārdot sava uzņēmuma preces, izstrādāt un demonstrēt klienta vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, izstrādāt piedāvājumus iepirkumiem.

6. Novērtēt un pilnveidot uzņēmuma preču sortimentu.

7. Izveidot piegādātāju datubāzi, analizējot un izvērtējot izejvielu piegādes avotus, analizēt, piesaistīt un vadīt ārpakalpojumus.

8. Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi vai sagādi.

9. Pieņemt, izsniegt un uzraudzīt materiālās vērtības, un veikt inventarizāciju, pārraudzīt materiālu pārvietošanas un uzglabāšanas noteikumu un termiņu ievērošanu.

10. Veidot un uzturēt sadarbību ar klientiem, nodrošināt atgriezenisko saiti un sekot līdzi to līgumsaistību izpildei, ievērojot komercinformācijas konfidencialitāti, nodrošināt lietišķo saraksti ar sadarbības partneriem, izveidot, atjaunināt un izmantot sadarbības partneru datubāzi.

11. Izstrādāt darba plānu un grafikus.

12. Strādāt komandā.

13. Pārzināt uzņēmuma darba samaksas sistēmu.

14. Sastādīt un noformēt līgumus un citus lietvedības dokumentus.

15. Analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.

16. Sagatavot atskaites un citu nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai.

17. Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās.

18. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

19. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības, darba aizsardzības noteikumus, vides aizsardzības un higiēnas prasības, nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

           

Mācību priekšmeti: 

 • Komercdarbības pamati

  Preču un pakalpojumu iepirkšana

  Preču un pakalpojumu pārdošana

  Grāmatvedība un uzskaite

  Mārketings un produktu virzīšana

  Biroja darba organizācija

  Budžets un finanšu plānošana

  Mārketings un klientu izpēte

  Biznesa plāna izstrāde

  Pakalpojumu sniegšanas organizēšana

  Mazā uzņēmuma vadīšana

  Sabiedrības un cilvēka drošība, darba tiesības

  Profesionālā angļu valoda

  Profesionālā krievu valoda

  Saskarsme un darbs komandā

  Kvalifikācijas prakse

  Valsts noslēguma pārbaudījums

 

Mācību procesa laikā teorētiskās zināšanas apvienotas ar praktiskajiem darbiem un uzdevumu, problēmsituāciju risināšanu un analīzi. Lai nostiprinātu zināšanas praksē, programmas laikā paredzēta arī kvalifikācijas prakse.

 

 

Izglītības programmas veids

Valsts akreditēta un licencēta Profesionālās tālākizglītības programma

Profesionālā kvalifikācija

Komercdarbinieks

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Licences termiņš

Beztermiņa

Akreditācijas termiņš

Maksimālais

Stundu skaits

960

Mācību organizācija klātienei

1-2 darbadienu vakari nedēļā plkst. 18-22.15

 

Mācību norises laiks

12 mēneši

 

 

Prakse

Profesionālās kvalifikācijas prakse, 240 stundas

Prakses organizācija

Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses programmu.

Mērķisgūt profesionālās kompetencesnostiprināt mācību laikā gūtās teorētiskās zināšanas praktiskajā darbībā

Mācību maksa

 

EUR 1220,00 EUR

Izglītības dokuments

Valts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība;

Sekmju izraksts

 

 

Norises vietas

 

 

 

Rīga, Pils laukums 4;

Rīga, Grēcinieku iela 10;

Liepāja, Graudu 40.

 

 

 

Papildus informācija

 

 

 

 

Rīga: 295 288 55, 675 2 88 55

Liepāja: 634 288 55, 277 288 55

Reģistrēšanās

 

 

 

Pieteikšanās elektroniski aizpildot veidlapu.

Pieteikties mācībām

 

 

 

Klātienē:

 • RīgāPils laukums 4 (208. kab.);
 • Liepājā, Graudu 40, informatīvais kabinets
} }