Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Īstenotās neformālās izglītības programmas

 

Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

Angļu valoda, nodrošinot profesionālās leksikas minimuma apguvi (ar priekšzināšanām)

Apmācība darba aizsardzībā darbiniekiem un uzticības personām

Bāriņtiesu darbinieku apmācības programma

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība ar liesmu karsētu spiedieniekārtu operatoriem

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība DUS operatoriem

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība operatoriem un pacēlāja groza strādniekiem

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība stropētājiem un celtņu operatoriem

Biznesa psiholoģija

Civilā aizsardzība. Civilās aizsardzības zināšanu programma – pašvaldību, iestāžu un komersantu darbiniekiem

Civilā aizsardzība. Civilās aizsardzības zināšanu programma – pašvaldību, iestāžu atbildīgo speciālistu sagatavošanai

Darba aizsardzība derīgo izrakteņu izpētē un ieguvē. Drošs darbs karjeru tehniskajā ekspluatācijā.

Darba aizsardzība mežrūpniecībā. Drošs darbs ar krūmgriezi un motorzāģi.                                  

Darba vides iekšējā uzraudzība

Darbs ar uzņēmuma vadības un grāmatvedības datorprogrammu „Tildes Jumis”

Darbs ar uzņēmuma vadības un grāmatvedības datorprogrammu „UVIS”

Datorzinības (bez priekšzināšanām)

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs

Finanšu grāmatvedība. Nodokļi un nodevas

Higiēnas prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā

Higiēnas prasības tirdzniecībā

Higiēniskā stāvokļa un epidēmiskās drošības nodrošināšana. Obligātās sanitārās prasības

Komercdarbība laukos (ES struktūrfondu piedāvājums)

Lietvedība un arhivēšana

Lietvedība un biroja darba organizācija

Kvalitātes vadīšana. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un  ieviešana

Paškontroles sistēmas izveide un uzturēšana sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā

Paškontroles sistēmas izveide un uzturēšana tirdzniecības uzņēmumā

Personāla apmācība pārtikas higiēnas jautājumos, atbilstoši veicamajam darbam

Personāla atlase un vadība

Pirmā palīdzība (1. līmenis)

Praktiskais mārketings (pārdošanas prasmes)

Projektu vadība (ar priekšzināšanām)

Projektu vadība (bez priekšzināšanām)

Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Mazā un vidējā uzņēmuma revīzija

Sekretāres profesionalitāte

Ugunsdrošība un elektrodrošība

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības nodrošināšanas kārtība, rīcība ugunsgrēka  gadījumā

Vadības pamati

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Pārdošanas darba organizācija

Valsts valoda, atbilstoši valsts valodas prasmes apguves zemākajam līmenim

Valsts valoda, atbilstoši valsts valodas prasmes apguves vidējam līmenim

Valsts valoda, atbilstoši valsts valodas prasmes apguves augstākajam līmenim

Veiksmīga klientu apkalpošana un rūpes par klientu