Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Graudu iela 40-1, Liepāja, LV-3401; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu dalību izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

Atsauksme par Citadeli - Izglītības pārvalde

Ilgtermiņa sadarbībā ar Profesionālo studiju skolu "Citadele" ir sasniegti iestādes izvirzītie mērķi darbinieku tālākizglītībā. Izglītības iestāde ir ar labu reputāciju, tās solījumi saskan ar rezultātiem.

Sadarbības ietvaros ir īstenoti projekti par darbinieku apmācību darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības, pirmās palīdzības sniegšanas kursos. Pozitīvi vērtējams fakts, ka izglītības iestāde uztur draudzīgas attiecības ar ikvienu kursantu, aktīvi veic refleksiju. Lektori ir savā jomā praktizējoši speciālisti ar izglītību pedagoģijā. Lektori izmanto piemērotas mācību metodes, nodrošina aktualizētu metodisko materiālu, turpina savu tālākizglītību.

Veidojot attiecības ar klientiem, biznesa partneriem un sabiedrību, izglītības iestāde vadās no augstas ētikas normām, ir godīga, atsaucīga. Izglītības iestāde iegulda ievērojamu darbu un resursus, lai izglītības kvalitāte būtu iespējami augstākā līmenī. Izglītības iestādes darbības nozīmīgi raksturlielumi ir atvērtība, elastīgums, kreativitāte.

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja L. Molčanova 

} }