Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Valsts valoda bezdarbniekiem

 

 

Apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam/darba meklētājam izsniegto kuponu neformālās izglītības programmu apguvei, kura derīguma termiņš apmācību laika saskaņošanai ar izglītības iestādi un iesniegšanai Aģentūras filiālē ir 10 (desmit) darba dienas.

 

Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim.

 

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

 

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim