Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Kvalifikācijas ieguve bezdarbniekiem

Apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam izsniegto kuponu izglītības programmu apguvei, kura derīguma termiņš apmācību laika saskaņošanai ar izglītības iestādi un iesniegšanai Aģentūras filiālē ir 10 darba dienas

 

 

Iegūstamās valsts akreditētās profesionālās kvalifikācijas:

 

Klientu apkalpošanas operators

 

Lietvedis

 

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks