Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Kādēļ akreditācija ir svarīga?

 

Akreditācija izglītojamajam nodrošina pārliecību, ka izglītības iestāde un izglītības programmu īstenošanas kvalitāte un to pilnveide tiek uzraudzīta, norise ir atbilstoša valsts noteiktajiem profesiju standartiem, izglītības iestāde ir atbildīga par izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Tādēļ ir svarīgi, lai izglītības iestāde, kurā izvēlaties mācīties, būtu akreditēta, jo tas kalpo kā valsts garants kvalitatīvas izglītības iegūšanai un valsts atzīta izglītības dokumenta saņemšanai.