Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

 • Atsauksme par Citadeli - Sandra Goldberga

  Apgūta Projektu vadība 28.02.2013.-26.04.2013.

  Esmu ieguvusi vairāk nekā gaidīju no šī kursa. Stipri ir paplašinātas zināšanas dažādos priekšmetos, piemēram, grāmatvedībā, operatīvajā un stratēģiskajā plānošanā.

 • Atsauksme par Citadeli - Anita Buivite

  Prieks par lektoriem, kuri bija praktizējoši speciālisti ar augstu izglītību pedagoģijā, kas tiešām nodrošināja izglītības kvalitāti, sniedzot interaktīvas modernas mācību metodes, saņēmām aktualizētu metodiskos materiālus.  Vēlos ar pateicību un dziļu prieku pateikties Citadele kolektīvam par iejūtību un atsauksmi, ko saņēmām no mācībspēkiem un vadības visa gada garumā.Prieks par lektoriem, kuri bija praktizējoši speciālisti ar augstu izglītību pedagoģijā, kas tiešām nodrošināja izglītības kvalitāti, sniedzot interaktīvas modernas mācību metodes, saņēmām aktualizētu metodiskos materiālus.  

   

  Taču visa pamatā ir darbības nozīmīgi raksturlielumi, kā atvērtība, elastīgums, kreativitāte no skolas vadības Jolantas Zālmansones kundzes. Liels paldies par sadarbību, un veiksmi jaunajā mācību gadā.

  Ar cieņu-A.Buivite

 • Atsauksme par Citadeli - Anna Paņevina

  Sadarbības rezultāts ir veiksmīgs. Paldies par sadarbību! Skolai piemīt īpašības: godīgums, ētikas normu ievērošana, cenšanās izprast klienta vēlmes, elastība, kreativitāte, konsekvence un principialitāte.  

 • Atsauksme par Citadeli - Larisa Kovaļčuka

  Apgūtas un pilnveidotas zināšanas grāmatvedībā. Skolas vadība: ļoti atsaucīga, paldies viņai! Metodiskais materiāls - labs, mācību metodes - ļoti labas, atsaucība - laba, konsekvence un principialitāte - ļoti labi.  

 • Atsaukme par Citadeli - Anda Vičjule

  Sadarbības rezultāts ir veiksmīgs - labi pasniedzēji. Skolas vadība ir pretimnākoša, atbalstoša, saprotoša. Skolas lektori ir profesionāli savā nozarē. Metodiskais materiāls ir labs, no pasniedzēja stāstītā - rādītā. Skolai piemīt īpašības: ētikas normu ievērošana, godīgums, cenšanās izprast klienta vēlmes, atsaucība, kreativitāte, draudzīgums.  

 • Atsauksme par Citadeli - Anda Jakovļeva

  Sadarbības mērķis: papildināt zināšanas grāmatvedībā. Sadarbības rezultats: iegūtas papildus zināšanas. Skolas lektori ir pretimnākoši, atsaucīgi. Skolas īpašības: godīgums, cenšanās izprast klienta vēlmes, atsaucība, elastība, kreativitāte.  

 • Atsauksme par Citadeli - Jorana Cipriķe

  Iegūta kvalifikācija "Grāmatvedis", apmeklēti kursi "Nodokļi un nodevas, gada pārskats", nākotnē plānoju mācīties "Projektu vadību". Skolas vadība pretimnākoša un studentiem atsaucīga. Visi piedāvātie skolas lektori iemācīja vērtīgas lietas, kas noder ikdienas dzīvē. 

 • Atsauksme par Citadeli - Leonora Gilnere - Gūtmane

  Sadarbības rezultāts ir ļoti labs.Skolas vadība ir izcila, atsaucīga un pretimnākoša. Skolas lektori ir izcili - zinoši, atsaucīgi un ar savu rozīnīti. Metodiskais meteriāls ir pilnībā nodrošināts. Mācību metodes ir pārdomātas un interesantas.

 • Atsauksme par Citadeli - Viktorija Uļjihina

  Apguvu: finanšu grāmatvedību, vadības grāmatvedību, datorprogrammas 1C, Zalktis. Sadarbības rezultāts ir labs, uzzināju daudz jauna. Skolas vadība - laba. Metodiskais materiāls nodrošināts, diezgan labs.   

 • Atsauksme par Citadeli - Nataļja Ļvova

  Sadarbības rezultāts - labs, kā nekā tās ir manas zināšanas! Skolas vadība ir ļoti laba. Skolas lektori skaidroja materiālu skaidri un gaiši. Metodiskais izdales materiāls 160 stundu programmai ir par daudz. Citadele ir draudzīga.