Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Atsauksme par Citadeli - Nacionālie Bruņotie spēki

NBS NP 1. Reģionālais Nodrošinājuma Centrs ilgtermiņa sadarbībā ar Profesionālo Studiju skolu "Citadele" ir sasniedzis izvirzītos uzdevumus darbinieku  tālākizglītībā. Izglītības iestāde ir ar labu reputāciju, tās solījumi saskan ar rezultātiem. Sadarbības ietvaros ir īstenoti projekti par darbinieku apmācību darba aizsardzības un ugunsdrošības kursos. Izglītības iestāde uztur draudzīgas attiecības ar ikvienu kursantu, aktīvi veic refleksiju. Lektori ir savā jomā zinoši un praktizējoši speciālisti. Lektori izmanto piemērotas mācību metodes, nodrošina aktualizētu metodisko materiālu, sniedz konsultācijas.

Veidojot attiecības ar klientiem, izglītības iestāde vadās no augstas ētikas normām, ir godīga un atsaucīga. Sniegtā izglītības kvalitāte ir augstā līmenī un iegūtās zināšanas nodrošina darbinieku profesionālās iemaņas.

Rekomendēju sadarbību ar Profesionālo Studiju skolu "Citadele".

NBS NP 1. RNC komandieris R. Žukovskis