Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Pils laukums 4, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Ventspils, Kuldīgas iela 1, LV-3601

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

Ventspils: 277 288 55

 

E-pasts:

riga@skolacitadele.lv

liepaja@skolacitadele.lv

info@skolacitadele.lv

Valsts akreditēta profesionālās pilnveides programma "Projektu vadība.Projektu vadīšana" 320 a/k st.

 

Programmas saturs:

Programma ietver komerczinību un projektu vadības teoriju un praksi. Vispusīgi apgūta Projektu vadības teorija, kas papildināta ar praktiskajām nodarbībām. Izglītības programmas rezultātā iegūtas prasmes un zināšanas budžeta (tai skaitā projekta) līdzekļu plānošanā un aprēķināšanā, ekonomikas, tiesiskā regulējuma, lietvedības un arhivēšanas, saskarsmes, grāmatvedības, nodokļu un nodevu jomā. Attīstītas komandas vadības un prasmes strādāt komandā prasmes. Kursa laikā pasniedzēju vadībā izstrādāts individuāls projekta darbs. Kursa laikā teorijas nodarbības apvienotas ar praktiskajām mācībām, iekļaujot nepieciešamo teorētisko kursu efektīvai izglītības programmas apguvei, lai dotu iespēju atrast projektu avotus, rakstīt projektu pieteikumus, lietot zināšanas, lai, izmantojot savas zināšanas un pieredzi kvalitatīvi piedalītos projektu konkursos ar mērķi īstenot projektus. Izglītības procesa rezultātā izstrādāts individuāls projekta darbs.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams veikt  kompleksu projektu vai projektu programmu vadīšanu un koordinēšanu:

 

 • Projektu vadības teorijā un projektu kvalitātes un kvantitātes noteikšanā;
 • Projekta dokumentācijas izstrādē un noformēšanā;
 • Psiholoģijā un īpaši sociālo prasmju izkopšanā;
 • Mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā;
 • Personāla atlasē un vadīšanā, kas ietver arī personāla darba optimālu plānošanu;
 • Finanšu organizēšanā un vadībā;
 • Drošas darba vides organizēšanā un vadīšanā.

 

 

 

Programmas vispārīgie mērķi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams veikt  kompleksu projektu vai projektu programmu vadīšanu un koordinēšanu:

 • Projektu vadības teorijā un projektu kvalitātes un kvantitātes noteikšanā;
 • Projekta dokumentācijas izstrādē un noformēšanā;
 • Psiholoģijā un īpaši sociālo prasmju izkopšanā;
 • Mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā;
 • Personāla atlasē un vadīšanā, kas ietver arī personāla darba optimālu plānošanu;
 • Finanšu organizēšanā un vadībā;
 • Drošas darba vides organizēšanā un vadīšanā.

 

Izglītības programmas veids

Profesionālās pilnveides programma

Izglītības programmas nosaukums

Projektu vadība. Projektu vadīšana

 

Licences termiņš

 

Beztermiņa

Akreditācijas termiņš

Maksimālais

 

Stundu skaits

 

320 stundas;

Mācību norises laiks

 

 

 

Otrdienas, ceturtdienas no plkst. 18-20.00.

vai

Katru darba dienu no plkst. 9-15.00.vai 12-18.00.

vai

Sestdienas no plkst.10-17.00.

 

Mācību ilgums

 

2- 4 mēneši atkarībā no mācību norises laika

Mācību priekšmeti un tēmas

 

 

 

 

 

Projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana

Operatīvā un stratēģiskā plānošana

Ekonomika

Komercdarbības tiesiskā regulēšana

Finanšu grāmatvedība

Nodokļi, nodevas un sociālā apdrošināšana

Lietvedība un arhivēšana

Saskarsme

Prakse

 

 

Prakse

 

 

Profesionālās pilnveides prakse 96 stundu apjomā

Prakses organizācija

 

 

 

Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses programmu.

Citadele nodrošina ar prakses vietām, izmantojot ilggadējo sadarbību ar darba devējiem, saskaņā vienošanos par sadarbību.

Mērķis: gūt profesionālās kompetences, nostiprināt mācību laikā gūtās teorētiskās zināšanas praktiskajā darbībā

Mācību maksa

 

EUR 761.24

 

Izglītības dokuments

 

 

Valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība;

Sekmju izraksts

Norises vietas

 

 

Rīga, Pils laukums 4;

Rīga, Grēcinieku 10;

Liepāja, Graudu iela 40;

Reģistrēšanās

 

 

Aizpildot pieteikumu elektroniski;

Pieteikties mācībām

 

 

Klātienē:

·       Rīgā, Pils laukums 4 (208. kab.);

·       Liepājā, Graudu iela 40, informatīvajā kabinetā