Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Pils laukums 4, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

 

E-pasts:

riga@skolacitadele.lv

liepaja@skolacitadele.lv

info@skolacitadele.lv

Mācības pieaugušajiem. 4.kārta

 

2019.gada 23.maijā noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA “Komplekss Citadele” struktūrvienību “Komplekss Citadele” SIA Profesionālo Studiju Skola “Citadele” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā

 

Saskaņā ar sadarbības līgumu Izglītības iestāde piedāvās apgūt šādas izglītības programmas:

Uzņēmējdarbības kompetencē:

Produkta veidošana un pārdošana (80 ak.stundas),

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (80 ak.stundas),

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (80 ak.stundas),

Ilgtspējas kompetencē:

Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā (80 ak.stundas),

Zaļā biznesa idejas uzņēmuma darbības uzsākšanā (80 ak.stundas),

Būvniecībā:

Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati (80 ak.stundas),

Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana (80 ak.stundas),

Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana (80 ak.stundas),

Dizaina domāšana uzņēmējiem (80 ak.stundas),

Komandas darba vadīšanas ABC (80 ak.stundas),

Efektīvas darba metodes mašinizētajā mežizstrādē (40 ak.stundas),

Valodu komptence:

Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā (80 ak.stundas),

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem (80 ak.stundas),

Digitālā kompetence:

Digitālās prasmes darba vajadzībām (80 ak.stundas),

Saziņa 21.gs-digitāli kompetents pilsonis (80 ak.stundas).

 

Saskaņā ar sniegto informāciju pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijamTIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.